Zespół Muzeum PRL-u otrzymał grant od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację projektu „Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy Polskiej emigracji w Londynie w latach 1945 – 1989”. Projekt zakłada przeprowadzenie, nagranie, montaż i udostępnienie na stronie www serii wywiadów z Polakami na emigracji w Londynie.

W dniach 10 – 13 września Studium Polski Podziemnej stanie się miejscem szczególnego spotkania wojennej i powojennej emigracji londyńskiej z młodym pokoleniem Polaków – studentów i historyków, związanych z Muzeum PRL-u, krakowskim oddziałem Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Realizowany przez zespół Muzeum PRL-u projekt „Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945 – 1989” zakłada stworzenie kolekcji wywiadów wideo z najstarszym pokoleniem emigrantów. W kręgu zainteresowań realizatorów projektu znajdą się m.in. niezwykłe historie emigrantów o dramatycznych decyzjach pozostania na Wyspie, o strategiach dostosowawczych do życia poza Ojczyzną, o codzienności, pracy i edukacji, a wreszcie – o stosunku do Polski Ludowej.

Nagrania będą prowadzone w Studium Polski Podziemnej– miejscu szczególnym ze względu na rolę, jaką odegrało w historii polskiej emigracji powojennej. Dla zespołu Muzeum będzie to zarazem okazja do poznania historii tej Instytucji i jeszcze lepszego zrozumienia fragmentu najnowszej historii Polski.

Po zakończeniu nagrań i opracowaniu wywiadów ich fragmenty zostaną udostępnione na stronie internetowej www.swiadkowieprl.pl.

Zachęcamy do śledzenia dalszych losów projektu na stronie www.muzprl.pl.

 

Koordynatorem zespołu projektowego ze strony Muzeum PRL-u będzie Ewa Hajdasz, natomiast opiekunem merytorycznym – dr Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ). Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2012 roku! Bardzo się cieszymy i zapraszamy do śledzenia kolejnych wiadomości na temat projektu „Londyńczycy”!

Projekt realizowany jest dzięki dotacji pozyskanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.